สินเชื่อเวิลด์ลีส 2 ล้อแลกเงิน บริการสินเชื่อเล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์
สำหรับผู้ที่ต้องการนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ
กรอกข้อมูล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

 • พนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / อาชีพอิสระ
 1. อายุ 20 – 65 ปี ณ วันที่ขอทำสินเชื่อ
 2. สัญชาติไทย
 3. รายได้รวม 9,000 บาทขึ้นไป
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีที่ตรงกับผู้ขอสินเชื่อเพื่อโอนเงินกรณีอนุมัติสินเชื่อ
 4. เอกสารแสดงรายได ้อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี)
  • สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3-6 เดือน
  • สำเนาหรือต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน นับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน
 • เจ้าของกิจการ
 1. อายุ 20 – 65 ปี ณ วันที่ขอทำสินเชื่อ
 2. สัญชาติไทย
 3. รายได้รวม 9,000 บาทขึ้นไป
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีที่ตรงกับผู้ขอสินเชื่อเพื่อโอนเงินกู้
 3. เอกสารแสดงรายได้ : สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ เอกสารประกอบกิจการ ได้แก่ ใบประกอบกิจการ ใบทะเบียนพาณิชย์ ใบทะเบียนการค้า การตรวจสอบใบทะเบียนพาณิชย์ หรือใบทะเบียนการค้า โดยนำใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ใบวางบิล มาคำนวณเป็น รายได้
 • อายุของรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 7 ปี และยี่ห้อรถที่กำหนด
 • วงเงินเริ่มต้น 15,000 บาท สูงสุด 80,000 บาท
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ อยู่ระหว่าง 12-24 เดือน
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน (เมื่อเข้าเงื่อนไขของบริษัทฯ)
 • การอนุมัติสินเชื่อ พิจารณาจากยี่ห้อ รุ่น ปีจดทะเบียนของรถ สภาพรถจักรยานยนต์(นำรถจักรยานยนต์ของท่านมาประเมินสภาพ) รวมทั้งรายได้ และคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

หมายเหตุ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดรถของคุณ

วงเงินอนุมัติสูงสุดของคุณ : บาท

** วงเงินอนุมัติอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาพรถจักรยานยนต์และเงื่อนไขของบริษัท **

อัตราผ่อนชำระของวงเงิน : บาท

ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน) ค่างวด (ต่อเดือน)
** ค่างวดอาจลดลงหรือมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นในแต่ละช่วง **